Familieopstellingen

De basis van wie je bent of hoe jij jezelf ziet, wordt voor een deel bepaald door je wortels, ofwel waar je vandaan komt. Dat is je familie, en alle generaties voor je,  maar ook je vaderland of bepaalde tradities. Alles wat je daar uit mee neemt leef je verder in andere relaties, zoals met je collega’s of leidinggevende of met je vrienden.

Een familieopstelling kan inzicht geven in onbewuste patronen en verborgen verbanden. Het is een methodiek die ons laat zien wat de onbewuste oorzaak achter ons gedrag is. Soms bots je in je leven keer op keer op een zelfde thema of probleem waar je maar geen helderheid in krijgt. En dat je verhindert voluit te leven.

Hardnekkige gedragspatronen of onverklaarbare gevoelens van schuld, schaamte, verdriet e.d. kunnen afkomstig zijn uit het familiesysteem. Ook klachten als moeheid, depressie, herhalende werk of relatieproblemen, kunnen hun oorsprong hebben in het verleden. Deze worden doorgegeven door generaties boven jou.

Door het familiesysteem onder de loep te nemen kun je verborgen dynamiek blootleggen. Het openen van deze dynamiek zorgt voor inzicht en beweging in de energie rondom dit probleem. Er wordt op een ander niveau gewerkt dan het mentale, namelijk op zielsniveau. Een opstelling zorgt voor een diep doorleeft gevoel, inzicht en heling, waardoor de energie weer gaat stromen.

Bij een opstelling maken we een vraag zichtbaar door elementen een plek in de ruimte te geven. Hierdoor worden verhoudingen voelbaar en zichtbaar.  Ik gebruik daarvoor poppetjes of stenen. We onderzoeken welke andere plekken de elementen kunnen krijgen zodat er meer ruimte, rust of juist beweging ontstaat.  Onbewuste patronen worden zichtbaar. Bij een opstelling gaat het om ‘zien’ en ‘ervaren’.