Psychosociale Therapie/ Persoonlijke Ontwikkeling

Psychosociale therapie

Laat jij jezelf zien of verstop je jezelf achter een masker? Door dingen die je hebt meegemaakt in je leven, kan het zijn dat je jezelf niet volledig kan laten zien. Dat lijkt tijdje een effectieve manier om te (over)leven. Maar het kan je verhinderen voluit te leven, jezelf te zijn, intiem te zijn. Psychosociale Therapie kan je helpen om je hiervan bewust te worden en inzicht te krijgen in de drijfveren en patronen van waaruit je denkt, voelt en handelt. Door bewustwording leer je nieuwe keuzes te maken. Wees wie je werkelijk bent!

Bij psychosociale therapie gaat het om jou en jouw hulpvraag.  Er wordt een gevarieerd aanbod van benaderingen/therapieën ingezet waarmee belemmerende patronen en dieper liggende blokkades worden onderzocht. Ik heb mij onder andere gespecialiseerd in Systemisch werk, Transactionele Analyse (TA) en NLP.

Psychosociaal therapie heeft raakvlakken met coaching, maar er zijn zeker ook verschillen. De reikwijdte en diepgang van psychosociaal therapie gaat veel verder dan die van coaching. Bij psychosociaal therapie gaat het om het onderzoeken van belemmerende patronen en dieper liggende blokkades. Dit is een voorwaarde voor duurzaam resultaat. Identiteit, normen en waarden, overtuigingen, vaardigheden en gedrag spelen een rol. Coaching richt zich voornamelijk op toekomstig gedrag en het aanbrengen van veranderingen hierin.

Psychosociaal therapie heeft veel raakvlakken met psychotherapie. Het is een geschikte therapievorm bij veel verschillende psychische problemen. Er worden verschillende psychotherapeutische benaderingen toegepast, zoals psychodynamische, cognitief gedragstherapeutische, lichaamsgerichte en systeemtherapeutische technieken. Een psychosociaal therapeut is (in tegenstelling tot een GZ-psycholoog of psychotherapeut) niet gebonden aan evidence based protocollen. Daarom kan een psychosociaal therapeut maatwerk bieden en integratief werken. Het belangrijkste verschil met psychotherapie is dat psychosociaal therapie zich niet bezighoudt met (ernstige) psychiatrische problemen of persoonlijkheidsstoornissen.

Wees niet bang, je mag altijd opnieuw beginnen,

vastberaden, doelgericht of aarzelend op de tast.

Houd je aan de regels of volg je eigen zinnen,

laat die hand maar los of pak er juist één aan vast.

Wees niet bang voor wat ze van je vinden.

Wat weet je van de ander als je jezelf niet kent?

Verlies je oorsprong niet door je snel te binden,

het leven lijkt afwisselend, maar zelfs de liefde went

 

 

 

 

Wees niet bang voor al te grote dromen.

Ga als je het zeker weet en als je aarzelt…wacht.

Hoe ijdel zijn de dingen die je je hebt voorgenomen,

het mooiste overkomt je, het minste is bedacht.

Wees niet bang, je bent een van de velen

en tegelijk is er maar één als jij.

Dat betekent dat je vaak zal moeten delen

en soms zal moeten zeggen: ‘Laat me vrij!’

Freek de Jonge