Praktijk Informatie

 Tarieven:

In overleg bepalen we welke behandeling het best bij jou past. Dit kan een combinatie zijn van hetgeen ik aanbied. De prijs stemmen we daarop af.

Psychosociale Therapie/ Persoonlijke Ontwikkeling  €84,00
Familie opstelling individueel  €84,00
Reflexzonetherapie  €68,00

Voor afspraken na 18.00 uur hanteer ik een avondtoeslag van €7,50

* Voor kinderen, zorginstellingen en organisaties worden prijzen op afspraak gemaakt.
* tarieven gelden per 1 januari 2024. Prijswijzigingen onder voorbehoud.

Veel verzekeraars vergoeden psychosociale therapie en reflexzonetherapie bij een aanvullende verzekering. Vraag dit na bij je verzekering! Neem bij de eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs en je verzekeringspasje mee.

Beroepsvereniging:

Beroepsvereniging FAGT ,  www.fagt.org

RBCZ, een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.  www.rbcz.nu

Alle FAGT CAM-therapeuten zijn vanuit de wet WKKGZ verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris (via Quasir) en geschilleninstantie (Zorggeschil), welke door het ministerie van VWS is goedgekeurd. Daarnaast zijn de therapeuten ingeschreven in het TCZ/RBCZ  register. (Tuchtrecht Complementaire Zorg)

Links:

Bereikbaarheid:

De praktijk is op afspraak geopend.

De praktijk is met de auto prima te bereiken, er is voldoende gratis parkeergelegenheid. Parkeren aan de stoepkant.

Met openbaar vervoer is de praktijk te bereiken met de bus (halte op 850 meter) en met de buurtbus (halte op 200 meter)

Tijdens mijn vakanties/ ziekte/ vrije dagen is het mogelijk je behandeling voort te zetten door een andere therapeut. Heb je daar behoefte aan? Laat me dat weten en ik verwijs je door.

Is er een noodsituatie ontstaan? Neem dan contact op met je behandelend arts of diens vervanger!

 

Persoonsgegevens:

Behalve de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming), zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

  1. Dossierplicht; Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.
  2. Bewaartermijn; De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).
  3. Beroepsgeheim; Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn aan een geheimhoudingsplicht gebonden.
  4. Minderjarigen; Volgens de patiënten rechten uit de WGBO komt het gezag toe aan de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en diens ouder(s) met gezag. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.