Privacybeleid

.

Privacyverklaring Praktijk Revive, Sonja Erkelens

Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Ik ben me ervan bewust dat u vertrouwen in mij stelt. Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken en contact met Praktijk Revive, Sonja Erkelens, Oude Nieuwveenseweg 64, 2441 CW, Nieuwveen. Door het invullen van het contactformulier, of het op een andere manier contact hebben met Praktijk Revive,  gaat u akkoord met deze privacyvoorwaarden!

Voor wie is deze Privacyverklaring bestemd? Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens voor belangstellenden en cliënten van Praktijk Revive.

Ik respecteer de privacy van mijn cliënten en ga zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houd ik mij aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze Privacyverklaring informeer ik u over de wijze waarop ik uw persoonsgegevens kan verwerken.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens? Dat ben ik, Sonja Erkelens.

Voor welke doeleinden verwerk ik welke persoonsgegevens? Indien u in mijn praktijk therapie volgt, registreer en verwerk ik van u bepaalde gegevens. Deze zijn nodig om u te kunnen informeren over wijzigingen in een afspraak en voor het opstellen van facturen. Uw voorgeschiedenis van therapeutische en medische behandelingen en ook persoonlijke en privacy-gevoelige zaken komen aan de orde. Ik kan hierover aantekeningen maken, gericht op de continuïteit en ontwikkeling van de therapie.

Het kan voorkomen dat ik (contact)gegevens gebruik om u via e-mail of schriftelijk te informeren over onderwerpen die zijn gerelateerd aan de therapie die ik geef.

Ik verwerk persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, die hieronder nader zijn toegelicht. Niet elk van deze verwerkingsdoeleinden zal op u van toepassing zijn. Als een verwerkingsdoel en/of een onderdeel daarvan op u niet van toepassing is, dan worden de daaronder genoemde persoonsgegevens van u voor dat doel ook niet verwerkt. Voor alle doeleinden geldt dat naam, email-adres en telefoonnummer kunnen worden verwerkt.

Doel: Informeren Om u als cliënt te informeren over mijn behandelingen en wijzigingen in afspraken: uw naam, email-adres en telefoonnummer.

Doel: behandeling Om u als cliënt te kunnen behandelen: uw naam, geslacht, adres, email-adres, geboortedatum, en telefoonnummer(s).  Uw voorgeschiedenis van therapeutische en medische behandelingen en ook persoonlijke en privacy-gevoelige zaken.

Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld? Uw persoonsgegevens worden alleen door uzelf aan mij verstrekt, via het invullen van een formulier, of via de email, of via een persoonlijk consult.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd? Om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen neem ik passende administratieve en technische maatregelen om misbruik en verlies tegen te gaan.

Alleen ik heb toegang tot uw persoonsgegevens.

Welke rechten heeft u en hoe kunt u deze uitoefenen? De AVG geeft individuen verschillende rechten om hun privacy te waarborgen:

Recht op inzage in uw persoonsgegevens; Recht op verbetering/aanvulling van uw persoonsgegevens, uitgezonderd de gegevens die ik vanuit andere wettelijke verplichtingen dien te bewaren, zoals administratieve gegevens, of gegevens die ik op basis van voorschriften van mijn beroepsvereniging(en) en/of geschillencommissies dien te bewaren.
Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
Recht op het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens;
Recht op bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens;
Recht op het indienen van een klacht bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.
Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kunt u schriftelijk indienen via mijn contactformulier.

Geen verstrekking van persoonsgegevens aan derden Ik verstrek uw persoonsgegevens niet aan derden. Als therapeute ben ik gebonden aan het beroepsgeheim.

Cookies Praktijk Revive verzameld geen cookies. WordPress kan gebruik maken van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren.

Cookies uitzetten De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Bewaartermijn Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen, tenzij ik wettelijk verplicht ben deze gegevens langer te bewaren, zoals voor de belastingdienst of bij voorschriften vanuit de beroepsvereniging. De bewaartermijn van dossiers is 20 jaar.

Wijzigingen Ik hou mij het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen.

Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacybeleid voldoe. Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u contact met mij opnemen.

Sonja Erkelens, Praktijk Revive
herzien op 25-02-2021