Reflexzonetherapie en kinderwens

Reflexzonetherapie kan ondersteuning bieden tijdens de soms lange periode die vooraf kan gaan aan een zwangerschap. De problematiek kan vele oorzaken hebben en regelmatig is er een gecompliceerd beeld. De stress die vaak in deze periode ontstaat, zorgt daarbij voor een negatief effect. Een reflexzonebehandeling, voor zowel man als vrouw mogelijk, optimaliseert de omstandigheden. Daardoor vergroot je de kans op een zwangerschap.

De reden van fertiliteitsproblemen zijn divers. Sommige oorzaken zijn direct aantoonbaar en gemakkelijk te verhelpen, terwijl andere oorzaken veel gecompliceerder of zelfs niet aanwijsbaar zijn.

Je kunt fertiliteit bekijken vanuit de Westerse, Chinese en spirituele visie. Iedere visie heeft hierbij zijn eigen focuspunten;

De Westerse visie focust zich op het voortplantingsproces. Dit bestaat uit meerdere processen die precies op het juiste moment met succes moeten plaatsvinden. Elke onderbreking van de noodzakelijke stappen kan een negatieve invloed hebben op de bevruchting en/of innesteling.

De Traditionele Chinese Geneeskunde gaat uit van de totale mens. Deze holistische benadering ziet de lichamelijke, emotionele en de geestelijke mens als één geheel. Hierdoor is TCG uitermate geschikt om juist tijdens de fertiliteitsproblematiek in te zetten.

De spirituele visie maar ook het emotionele proces is voor iedereen anders. Door enkele vragen kan er soms meer inzicht gegeven worden.

Soort behandeling

De oorzaak van fertiliteitsproblemen is zeer divers. Op basis van een goede anamnese wordt daarom een specifiek en individueel toepasbaar behandelplan opgesteld. In de behandeling worden werkwijzen vanuit de Chinese, Westerse geneeskunst toegepast en worden ook spirituele en emotionele aspecten benaderd.

Door middel van een opstelling, is het mogelijk meer inzicht te krijgen in de problematiek rondom jouw zwangerschap. Zie hiervoor Familieopstellingen/Systemisch werk.

Ook kunnen er oefeningen of voedingsadviezen gegeven worden.

Ik heb mijn specialisatie in fertiliteit behaald bij Carla Huis in ‘t Veld via Total Health.

Bovenstaande tekst is, met toestemming van Carla, grotendeels gekopieerd van www.integralereflexologie.nl