Systemisch werk

Systemisch werk heeft vooral bekendheid gekregen door het werk van de Duitse familie- en psychotherapeut Bert Hellinger. Hellinger heeft ontdekt dat ieder mens beïnvloed wordt door het systeem waarvan hij deel uitmaakt, te beginnen met het gezin van herkomst en de familie er omheen. Die invloed gaat verder dan de normen en waarden die vanuit opvoeding worden meegegeven.

Er zijn 3 belangrijke ’wetten’ die belangrijk zijn in ieder systeem. Dat zijn:

Iedereen hoort erbij
Iedereen heeft recht op zijn/haar plek die meestal bepaald wordt door leeftijd en rangorde
Er is een balans tussen geven en nemen

Als er binnen een systeem gehandeld wordt tegen deze wetten in, kunnen verhoudingen verstoord raken. Deze verstoorde verhoudingen kunnen een negatief effect hebben op mensen van de generatie waarin de verstoring is ontstaan of op mensen uit volgende generaties.

Een opstelling kan inzicht geven en bevrijdend werken. Het kan een probleem in beweging brengen. Soms heeft dat, wat tijdens een opstelling naar voren komt, tijd nodig om binnen te komen.

Het mooie van een opstelling is, dat informatie die opgeslagen ligt in onze ziel, het onbewuste, bewust kan worden.

Door in een opstelling iedereen zijn eigen plek te laten innemen, te aanvaarden wat van jou is of terug te geven wat niet van jou is ontstaat er opnieuw evenwicht in het systeem.